تعداد بازدید کل

تمامی بازدید ها از سایت
13354

تعداد بازدیدهای امروز

تعداد بازدید هایی که امروز داشته اید
3

تعداد بازدیدهای دیروز

تعداد بازدیدهای دیروز
15

تعداد کل بازدیدکنندگان

تعداد نفرات بازدید کننده از وبسایت
8207

بازدید کنندهای امروز

تعداد بازدید کنندهای امروز
3

تعداد بازدیدکنندگان دیروز

تعداد بازدیدکنندگان دیروز
6

موتور های جستجوگر

مقدار ورودی ها از موتور های جستجوگر
موتور جستجو بازدید
گوگل: 113
یاهو: 2
بینگ: 32

سیستم های عامل

مقدار ورودی ها از سیستم های عامل
موتور جستجو بازدید
مک: 1210
لینوکس: 120
اندروید: 209

مرورگر ها

مقدار ورودی ها از مرورگر ها
مرورگر بازدید
کروم: 10279
: 2
موزیلا: 39

موقعیت جغرافیایی بازدیدکنندگان وبسایت شما

وضعیت بازدیدکنندگان شما در ایران (به زودی - اطلاعات دقیق نمیباشد)

سرویس دهنده های اینترنت بازدیدکنندگان

لیست بازدید های این ماه وبسایت شما

زمان سیستم عامل مرورگر IP کشور شهر سرویس دهنده اینترنت لینک دهنده
1398-08-22 15:28:11 ویندوز کروم 62.102.131.212 ایران تهران مبین نت مستقیم
1398-08-22 10:42:24 ویندوز کروم 188.211.133.99 ایران Qazvin مخابرات مستقیم
1398-08-22 02:13:47 اندروید کروم 66.249.68.19 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-08-21 23:08:37 لینوکس کروم 5.124.18.42 ایران Rehnān IRANCELL
1398-08-21 23:08:05 لینوکس کروم 5.124.18.42 ایران Rehnān IRANCELL
1398-08-21 23:06:47 لینوکس کروم 5.124.18.42 ایران Rehnān IRANCELL مستقیم
1398-08-21 23:06:32 اندروید کروم 5.124.18.42 ایران Rehnān IRANCELL
1398-08-21 23:06:23 اندروید کروم 5.124.18.42 ایران Rehnān IRANCELL مستقیم
1398-08-21 22:42:05 لینوکس کروم 62.102.131.212 ایران تهران مبین نت مستقیم
1398-08-21 22:40:57 اندروید کروم 62.102.131.212 ایران تهران مبین نت مستقیم
1398-08-21 21:04:10 اندروید کروم 2.180.98.40 ایران مشهد mashhad
1398-08-21 20:13:16 اندروید کروم 5.113.245.21 ایران تهران IRANCELL مستقیم
1398-08-21 20:09:49 اندروید کروم 5.113.245.21 ایران تهران IRANCELL مستقیم
1398-08-21 15:22:57 ویندوز کروم 62.102.131.212 ایران تهران مبین نت مستقیم
1398-08-21 14:54:01 ویندوز کروم 62.102.131.212 ایران تهران مبین نت مستقیم
1398-08-21 11:18:28 ویندوز کروم 5.160.169.177 ایران تهران Respina
1398-08-21 11:13:53 ویندوز کروم 5.160.169.177 ایران تهران Respina
1398-08-21 08:12:52 موزیلا 213.180.203.56 روسیه Moscow Yandex network مستقیم
1398-08-20 22:53:44 اندروید کروم 66.249.72.19 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-08-20 22:28:24 ویندوز کروم 62.102.131.212 ایران تهران مبین نت مستقیم
1398-08-20 21:56:19 ویندوز کروم 62.102.131.212 ایران تهران مبین نت مستقیم
1398-08-20 20:56:19 ویندوز کروم 62.102.131.212 ایران تهران مبین نت مستقیم
1398-08-20 20:26:17 ویندوز کروم 62.102.131.212 ایران تهران مبین نت مستقیم
1398-08-20 20:08:35 ویندوز کروم 62.102.131.212 ایران تهران مبین نت مستقیم
1398-08-20 18:52:36 ویندوز کروم 62.102.131.212 ایران تهران مبین نت مستقیم
1398-08-20 18:49:01 ویندوز کروم 62.102.131.212 ایران تهران مبین نت مستقیم
1398-08-20 18:43:46 ویندوز کروم 62.102.131.212 ایران تهران مبین نت مستقیم
1398-08-20 18:16:34 ویندوز کروم 62.102.131.212 ایران تهران مبین نت مستقیم
1398-08-20 15:27:34 ویندوز کروم 62.102.131.212 ایران تهران مبین نت مستقیم
1398-08-20 14:33:35 ویندوز فایرفاکس 5.126.191.239 ایران تهران IRANCELL
1398-08-20 13:30:58 ویندوز فایرفاکس 5.126.191.239 ایران تهران IRANCELL
1398-08-20 13:26:10 ویندوز فایرفاکس 5.126.191.239 ایران تهران IRANCELL
1398-08-20 13:25:59 ویندوز فایرفاکس 5.126.191.239 ایران تهران IRANCELL مستقیم
1398-08-20 13:25:53 ویندوز فایرفاکس 5.126.191.239 ایران تهران IRANCELL مستقیم
1398-08-20 13:24:37 ویندوز فایرفاکس 5.126.191.239 ایران تهران IRANCELL مستقیم
1398-08-20 13:24:14 ویندوز فایرفاکس 5.126.191.239 ایران تهران IRANCELL
1398-08-20 13:24:07 ویندوز فایرفاکس 5.126.191.239 ایران تهران IRANCELL
1398-08-20 13:23:05 ویندوز فایرفاکس 5.126.191.239 ایران تهران IRANCELL
1398-08-20 13:22:54 ویندوز فایرفاکس 5.126.191.239 ایران تهران IRANCELL
1398-08-20 13:22:17 ویندوز فایرفاکس 5.126.191.239 ایران تهران IRANCELL
1398-08-20 13:22:12 ویندوز فایرفاکس 5.126.191.239 ایران تهران IRANCELL
1398-08-20 13:22:07 ویندوز فایرفاکس 5.126.191.239 ایران تهران IRANCELL
1398-08-20 13:21:43 ویندوز فایرفاکس 5.126.191.239 ایران تهران IRANCELL
1398-08-20 13:21:37 ویندوز فایرفاکس 5.126.191.239 ایران تهران IRANCELL
1398-08-20 13:19:37 ویندوز فایرفاکس 5.126.191.239 ایران تهران IRANCELL
1398-08-20 13:19:18 ویندوز فایرفاکس 5.126.191.239 ایران تهران IRANCELL
1398-08-20 13:19:15 ویندوز فایرفاکس 5.126.191.239 ایران تهران IRANCELL
1398-08-20 13:11:05 ویندوز فایرفاکس 5.126.191.239 ایران تهران IRANCELL
1398-08-20 13:07:56 ویندوز فایرفاکس 5.126.191.239 ایران تهران IRANCELL مستقیم
1398-08-20 10:41:16 ویندوز فایرفاکس 95.82.2.7 ایران تهران آسیاتک
1398-08-20 10:39:21 ویندوز فایرفاکس 95.82.2.7 ایران تهران آسیاتک
1398-08-20 10:38:43 ویندوز فایرفاکس 95.82.2.7 ایران تهران آسیاتک
1398-08-20 10:08:50 ویندوز کروم 188.245.240.164 ایران تهران پارس آنلاین مستقیم
1398-08-19 23:49:37 اندروید کروم 91.207.172.13 آلمان Frankfurt am Main M247 Ltd
1398-08-19 23:49:21 اندروید کروم 91.207.172.13 آلمان Frankfurt am Main M247 Ltd
1398-08-19 23:48:59 اندروید کروم 91.207.172.13 آلمان Frankfurt am Main M247 Ltd
1398-08-19 23:48:49 اندروید کروم 91.207.172.13 آلمان Frankfurt am Main M247 Ltd
1398-08-19 23:35:40 اندروید کروم 91.207.172.13 آلمان Frankfurt am Main M247 Ltd مستقیم
1398-08-19 23:15:58 ویندوز فایرفاکس 5.126.232.250 ایران تهران IRANCELL
1398-08-19 23:15:38 ویندوز کروم 62.102.131.212 ایران تهران مبین نت مستقیم
1398-08-19 23:14:01 ویندوز فایرفاکس 5.125.131.124 ایران تهران IRANCELL
1398-08-19 23:10:53 ویندوز فایرفاکس 5.126.36.241 ایران تهران IRANCELL مستقیم
1398-08-19 23:06:24 ویندوز فایرفاکس 5.125.81.253 ایران تهران IRANCELL
1398-08-19 23:06:00 ویندوز فایرفاکس 5.125.81.253 ایران تهران IRANCELL
1398-08-19 22:58:51 ویندوز کروم 62.102.131.212 ایران تهران مبین نت مستقیم
1398-08-19 22:42:24 ویندوز کروم 62.102.131.212 ایران تهران مبین نت مستقیم
1398-08-19 21:41:11 لینوکس کروم 62.102.131.212 ایران تهران مبین نت مستقیم
1398-08-19 21:40:57 اندروید کروم 62.102.131.212 ایران تهران مبین نت مستقیم
1398-08-19 21:37:20 ویندوز کروم 62.102.131.212 ایران تهران مبین نت مستقیم
1398-08-19 15:54:40 لینوکس کروم 5.112.64.73 ایران تهران IRANCELL مستقیم
1398-08-19 14:14:41 اندروید کروم 5.112.64.73 ایران تهران IRANCELL مستقیم
1398-08-19 13:33:45 اندروید کروم 62.102.131.212 ایران تهران مبین نت مستقیم
1398-08-19 13:10:23 ویندوز کروم 5.39.126.53 فرانسه Roubaix OVH ISP
1398-08-19 13:06:06 ویندوز کروم 62.102.131.212 ایران تهران مبین نت مستقیم
1398-08-19 12:58:28 ویندوز کروم 5.39.126.53 فرانسه Roubaix OVH ISP
1398-08-19 12:56:38 اندروید کروم 62.102.131.212 ایران تهران مبین نت مستقیم
1398-08-19 10:56:37 اندروید کروم 66.249.68.19 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-08-19 08:44:41 اندروید کروم 5.114.141.118 ایران تهران IRANCELL مستقیم
1398-08-19 07:24:17 لینوکس کروم 62.102.131.212 ایران تهران مبین نت مستقیم
1398-08-18 23:58:17 ویندوز کروم 62.102.131.212 ایران تهران مبین نت مستقیم
1398-08-18 23:45:35 لینوکس کروم 62.102.131.212 ایران تهران مبین نت مستقیم
1398-08-18 23:45:24 اندروید کروم 62.102.131.212 ایران تهران مبین نت مستقیم
1398-08-18 23:36:33 لینوکس کروم 62.102.131.212 ایران تهران مبین نت مستقیم
1398-08-18 23:36:24 اندروید کروم 62.102.131.212 ایران تهران مبین نت مستقیم
1398-08-18 23:29:36 لینوکس کروم 62.102.131.212 ایران تهران مبین نت مستقیم
1398-08-18 22:38:42 ویندوز کروم 62.102.131.212 ایران تهران مبین نت مستقیم
1398-08-18 22:22:44 ویندوز کروم 62.102.131.212 ایران تهران مبین نت مستقیم
1398-08-18 22:07:18 ویندوز کروم 62.102.131.212 ایران تهران مبین نت مستقیم
1398-08-18 21:23:47 ویندوز کروم 62.102.131.212 ایران تهران مبین نت مستقیم
1398-08-18 20:34:55 ویندوز کروم 62.102.131.212 ایران تهران مبین نت مستقیم
1398-08-18 20:07:26 ویندوز کروم 62.102.131.212 ایران تهران مبین نت مستقیم
1398-08-18 19:54:36 اندروید کروم 62.102.131.212 ایران تهران مبین نت مستقیم
1398-08-18 18:40:06 اندروید کروم 62.102.131.212 ایران تهران مبین نت مستقیم
1398-08-18 17:09:26 ویندوز کروم 23.27.112.75 امریکا San Jose EGIHosting مستقیم
1398-08-18 16:45:16 ویندوز کروم 62.102.131.212 ایران تهران مبین نت مستقیم
1398-08-18 16:17:51 ویندوز کروم 62.102.131.212 ایران تهران مبین نت مستقیم
1398-08-18 15:31:36 ویندوز کروم 62.102.131.212 ایران تهران مبین نت مستقیم
1398-08-18 15:27:05 ویندوز کروم 62.102.131.212 ایران تهران مبین نت مستقیم
1398-08-18 10:35:15 ویندوز کروم 5.160.169.177 ایران تهران Respina
1398-08-18 10:34:12 ویندوز کروم 5.160.169.177 ایران تهران Respina

شهر ها

تعداد بازدید در ساعات شبانه روز

پربازدید ترین صفحات سایت شما

صفحه تعداد مشاهده
/ 9910
/dashboard/stats/amargir.net 2070
/dashboard/stats/irnod32.com 318
/dashboard/website 284
/dashboard/admin 107
/dashboard/website/new1 63
/dashboard/stats/caspian365.ir 58
/dashboard/stats/toneka-kala.ir 33
/dashboard/stats/nava-film.ir 32
/dashboard/stats/web-u.ir 30
/dashboard/stats/modirproje.com 30
/dashboard/stats/test.com 21
/dashboard/stats/olympictower.ir 19
/dashboard/stats/moddingway.ir 17
/dashboard/stats/dmining.ir 16
/dashboard/stats/mhss.ir 14
/dashboard/stats/parsizi.ir 13
/dashboard/stats/archina.ir 12
/dashboard/stats/1farakav.com 12
/dashboard/stats/Iranflutehome.com 12
/dashboard/stats/amarpajoh.ir 10
/dashboard/stats/kord-song.ir 10
/dashboard/stats/gitcdn.ir 9
/dashboard/website/help 8
/dashboard/profile 8
/dashboard/website/help/toneka-kala.ir 7
/dashboard/stats/media-dl.ml 7
/dashboard/website/help/amargir.net 7
/dashboard/stats/i2rod.ir 6
/dashboard/stats/arandasht.ir 6

وبسایت های ارجاع دهنده

وبسایت تعداد مشاهده
مستقیم 8923
amargir.net 4123
www.google.com 107
caspian365.ir 43
www.amargir.net 32
www.bing.com 32
web-u.ir 15
toneka-kala.ir 10
modirproje.com 6
mhss.ir 6
www.webhostingtalk.ir 6
www.baidu.com 4
www.facebook.com 4
forum.shopkeeper.ir 3
smallseotools.com 3
mail.google.com 3
com.google.android.gm 2
www.google.com.pk 2
baidu.com 2
127.0.0.1 2
mhss.blogfa.com 2
mail.yahoo.com 2
freevpn.express 1
app.hubspot.com 1
www.google.com 1
mail.du.ac.ir 1
203.233.24.233 1
203.233.19.54 1
amargir.303.si 1
us20.admin.mailchimp.com 1

لینک های ارجاع دهنده

لینک تعداد مشاهده
مستقیم 8923
https://amargir.net/ 2961
https://amargir.net/dashboard/stats/amargir.net 349
https://amargir.net/dashboard/website 329
https://amargir.net/login 116
https://www.google.com/ 107
https://amargir.net/dashboard/website/new1 48
https://amargir.net/dashboard/admin 34
http://www.bing.com/search?q=amazon 32
https://amargir.net/dashboard/stats/irnod32.com 30
http://web-u.ir/ 14
https://amargir.net/dashboard/settings/modirproje. 12
https://amargir.net/dashboard/stats/modirproje.com 10
http://toneka-kala.ir/ 10
https://amargir.net/dashboard/stats/nava-film.ir 10
https://amargir.net/dashboard/settings/amargir.net 9
https://amargir.net/dashboard/stats/kord-song.ir 9
https://amargir.net/dashboard/password/mhss.ir 8
https://www.amargir.net/dashboard/website/new1 8
https://amargir.net/dashboard/website/new2/Iranflu 8
https://amargir.net/dashboard/stats/toneka-kala.ir 7
https://amargir.net/dashboard/profile 7
http://modirproje.com/ 6
https://amargir.net/dashboard/settings/moddingway. 6
https://amargir.net/dashboard/website/new2/gitcdn. 6
https://amargir.net/dashboard/stats/olympictower.i 5
https://amargir.net/dashboard/website/help/amargir 5
https://amargir.net/dashboard/settings/toneka-kala 5
https://amargir.net/dashboard/website/help/toneka- 5
http://mhss.ir/ 5