تعداد بازدید کل

تمامی بازدید ها از سایت
644

تعداد بازدیدهای امروز

تعداد بازدید هایی که امروز داشته اید
6

تعداد بازدیدهای دیروز

تعداد بازدیدهای دیروز
6

تعداد کل بازدیدکنندگان

تعداد نفرات بازدید کننده از وبسایت
316

بازدید کنندهای امروز

تعداد بازدید کنندهای امروز
5

تعداد بازدیدکنندگان دیروز

تعداد بازدیدکنندگان دیروز
5

موتور های جستجوگر

مقدار ورودی ها از موتور های جستجوگر
موتور جستجو بازدید
گوگل: 123
یاهو:
بینگ: 6

سیستم های عامل

مقدار ورودی ها از سیستم های عامل
موتور جستجو بازدید
لینوکس: 11
ویندوز: 280
مک: 9

مرورگر ها

مقدار ورودی ها از مرورگر ها
مرورگر بازدید
کروم: 381
فایرفاکس: 89
موزیلا: 7

موقعیت جغرافیایی بازدیدکنندگان وبسایت شما

وضعیت بازدیدکنندگان شما در ایران (به زودی - اطلاعات دقیق نمیباشد)

سرویس دهنده های اینترنت بازدیدکنندگان

لیست بازدید های این ماه وبسایت شما

زمان سیستم عامل مرورگر IP کشور شهر سرویس دهنده اینترنت لینک دهنده
1398-09-24 16:18:29 اندروید کروم 66.249.75.83 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-24 15:43:30 ویندوز کروم 212.16.91.122 ایران تهران Farhang Azma Communications Company
1398-09-24 11:11:02 ویندوز کروم 217.218.56.200 ایران تهران DCI
1398-09-24 09:52:03 ویندوز کروم 217.218.56.200 ایران تهران DCI
1398-09-24 06:58:12 اندروید کروم 66.249.75.81 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-24 00:47:21 اندروید کروم 66.249.75.85 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-23 22:56:02 اندروید کروم 66.249.88.155 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-23 15:44:19 سافاری 66.249.75.85 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-23 15:25:34 ویندوز فایرفاکس 2.188.171.3 ایران Shahroud TIC مستقیم
1398-09-23 15:04:14 اندروید کروم 66.249.75.81 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-23 08:18:46 ویندوز کروم 46.225.57.70 ایران Bushehr Dadeh Gostar Asr Novin P.J.S. Co
1398-09-23 07:24:22 اندروید کروم 66.249.75.81 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-22 22:44:28 اندروید کروم 66.249.75.83 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-22 22:14:18 سافاری 66.249.75.83 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-22 10:55:31 اندروید کروم 66.249.75.85 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-22 10:05:34 اندروید کروم 66.249.75.81 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-22 08:32:10 اندروید کروم 66.249.75.83 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-22 04:52:40 سافاری 66.249.75.85 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-22 04:34:29 سافاری 66.249.75.83 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-21 22:51:06 اندروید کروم 66.249.75.81 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-21 19:47:25 اندروید کروم 92.114.25.199 ایران تهران مبین نت
1398-09-21 19:00:18 اندروید کروم 66.249.75.81 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-21 18:20:03 اندروید کروم 66.249.75.85 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-21 17:47:33 ویندوز کروم 192.99.253.180 دوبی Dubai OVH Hosting
1398-09-21 09:56:14 سافاری 66.249.75.81 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-21 09:15:36 اندروید کروم 66.249.75.83 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-21 03:14:05 سافاری 66.249.75.85 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-21 02:13:20 اندروید کروم 66.249.75.81 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-20 22:32:57 اندروید کروم 66.249.75.81 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-20 22:15:11 سافاری 66.249.75.83 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-20 20:41:45 اندروید کروم 66.249.75.81 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-20 17:59:48 سافاری 66.249.75.85 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-20 15:01:40 اندروید کروم 83.123.13.200 ایران تهران همراه اول
1398-09-20 12:58:55 سافاری 66.249.75.81 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-20 12:44:52 ویندوز کروم 79.142.76.187 سودان Stockholm Altushost Inc
1398-09-20 12:16:04 ویندوز کروم 185.135.231.179 ایران تهران مبین نت
1398-09-20 12:15:47 ویندوز کروم 185.135.231.179 ایران تهران مبین نت
1398-09-20 12:11:05 اندروید کروم 188.209.137.154 ایران کرمان دیدهبان
1398-09-20 12:08:51 ویندوز کروم 185.135.231.179 ایران تهران مبین نت
1398-09-20 08:29:38 سافاری 66.249.75.85 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-20 05:08:54 اندروید کروم 66.249.69.85 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-09-20 03:57:55 سافاری 66.249.69.51 امریکا Nashville Google LLC مستقیم
1398-09-19 23:56:08 اندروید کروم 66.249.69.119 امریکا Nashville Google LLC مستقیم
1398-09-19 21:48:23 اندروید کروم 66.249.75.83 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-19 19:57:06 سافاری 66.249.75.85 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-19 19:39:28 سافاری 66.249.75.81 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-19 19:37:52 لینوکس کروم 13.52.183.185 امریکا San Jose Amazon Technologies Inc. مستقیم
1398-09-19 10:05:00 iOS سافاری 5.112.99.34 ایران تهران IRANCELL مستقیم
1398-09-19 10:04:06 iOS سافاری 5.112.99.34 ایران تهران IRANCELL
1398-09-19 08:52:06 اندروید کروم 66.249.76.43 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-19 08:28:05 اندروید کروم 66.249.76.43 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-19 06:59:11 اندروید کروم 66.249.76.39 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-19 04:59:20 اندروید کروم 66.249.76.41 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-19 02:05:06 اندروید کروم 66.249.76.43 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-19 01:44:02 اندروید کروم 66.249.76.49 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-19 01:19:34 لینوکس کروم 5.117.167.237 ایران تهران IRANCELL
1398-09-19 00:39:34 اندروید کروم 66.249.76.41 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-18 22:55:12 اندروید کروم 66.249.76.41 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-18 21:13:12 ویندوز فایرفاکس 87.107.233.118 ایران تهران فناوا
1398-09-18 18:59:46 سافاری 66.249.76.39 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-17 11:39:05 ویندوز اپرا 37.254.56.95 ایران اصفهان مخابرات اصفهان
1398-09-17 11:39:00 ویندوز اپرا 37.254.56.95 ایران اصفهان مخابرات اصفهان
1398-09-17 11:38:58 ویندوز اپرا 37.254.56.95 ایران اصفهان مخابرات اصفهان مستقیم
1398-09-17 11:38:49 ویندوز اپرا 37.254.56.95 ایران اصفهان مخابرات اصفهان
1398-09-17 00:41:23 سافاری 66.249.68.19 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-16 12:59:33 ویندوز فایرفاکس 185.57.167.14 ایران تهران ASRETELECOM
1398-09-16 12:59:03 ویندوز فایرفاکس 185.57.167.14 ایران تهران ASRETELECOM
1398-09-16 12:59:01 ویندوز فایرفاکس 185.57.167.14 ایران تهران ASRETELECOM
1398-09-16 12:59:00 ویندوز فایرفاکس 185.57.167.14 ایران تهران ASRETELECOM
1398-09-16 12:54:16 ویندوز فایرفاکس 185.57.166.110 ایران تهران ASRETELECOM
1398-09-16 06:23:14 سافاری 66.249.68.19 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-16 05:31:45 اندروید کروم 66.249.68.19 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-15 15:57:54 ویندوز فایرفاکس 188.245.204.7 ایران تهران ParsOnline
1398-09-15 15:46:09 ویندوز کروم 5.232.49.84 ایران مشهد مخابرات مستقیم
1398-09-15 15:32:49 ویندوز کروم 5.232.49.84 ایران مشهد مخابرات
1398-09-15 15:13:23 ویندوز فایرفاکس 188.245.204.7 ایران تهران ParsOnline
1398-09-12 17:02:18 سافاری 66.249.68.21 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-12 07:56:29 اندروید کروم 66.249.68.19 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-12 07:36:43 سافاری 66.249.68.21 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-12 03:53:22 موزیلا 162.158.64.244 امریکا San Jose Cloudflare, Inc. مستقیم
1398-09-11 21:30:16 سافاری 66.249.68.23 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-11 12:03:07 سافاری 66.249.68.23 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-11 10:16:19 لینوکس کروم 18.188.120.175 امریکا Dublin Amazon.com, Inc. مستقیم
1398-09-10 23:50:50 ویندوز کروم 185.88.255.127 ایران ارومیه Orum Torkan Rayaneh LLC
1398-09-10 23:50:45 ویندوز کروم 185.88.255.127 ایران ارومیه Orum Torkan Rayaneh LLC
1398-09-10 23:50:06 ویندوز کروم 185.88.255.127 ایران ارومیه Orum Torkan Rayaneh LLC
1398-09-10 23:49:54 ویندوز کروم 185.88.255.127 ایران ارومیه Orum Torkan Rayaneh LLC
1398-09-10 23:49:39 ویندوز کروم 185.88.255.127 ایران ارومیه Orum Torkan Rayaneh LLC مستقیم
1398-09-10 23:44:07 ویندوز کروم 185.88.255.127 ایران ارومیه Orum Torkan Rayaneh LLC
1398-09-10 23:43:45 ویندوز کروم 185.88.255.127 ایران ارومیه Orum Torkan Rayaneh LLC
1398-09-10 23:43:38 ویندوز کروم 185.88.255.127 ایران ارومیه Orum Torkan Rayaneh LLC
1398-09-10 23:43:07 ویندوز کروم 185.88.255.127 ایران ارومیه Orum Torkan Rayaneh LLC مستقیم
1398-09-10 16:46:12 ویندوز فایرفاکس 89.199.170.1 ایران تهران 4G-service
1398-09-10 15:52:25 ویندوز کروم 91.106.70.14 ایران سربندر Badr-Rayan
1398-09-10 15:52:17 ویندوز کروم 91.106.70.14 ایران سربندر Badr-Rayan
1398-09-10 15:52:09 ویندوز کروم 91.106.70.14 ایران سربندر Badr-Rayan
1398-09-10 15:51:59 ویندوز کروم 91.106.70.14 ایران سربندر Badr-Rayan
1398-09-10 14:33:57 ویندوز فایرفاکس 2.188.174.201 ایران Shahroud TIC
1398-09-10 11:20:41 اندروید کروم 86.57.12.98 ایران تهران آسیاتک
1398-09-10 02:49:07 اندروید کروم 66.249.68.23 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم

شهر ها

تعداد بازدید در ساعات شبانه روز

پربازدید ترین صفحات سایت شما

صفحه تعداد مشاهده
/ 130
/منابع-و-جزوات-آموزشی-داده-ک 58
43
/دوازده-ابزار-پرکاربرد-علوم 40
/آشنایی-با-نرم-افزار-داده-کا 27
/دپارتمان-داده-کاوی/ 25
/لیست-کنفرانس-های-داده-کاوی/ 24
23
/product-category/بازارچه-داده-کاوی 23
/برآورد-هزينه-و-تعرفه-خدمات- 21
/10-گام-جهت-تبدیل-شدن-به-یک-دا 18
/divar/ 18
/bigdata/ 13
/نرم-افزار-weka/ 11
/category/مقالات-آموزشی/ 9
/10-الگوریتم-برتر-داده-کاوی-ب 8
/فرم/ 8
/cart/ 8
/پرداخت-هزینه-های-خدمات/ 7
7
/دپارتمان-طراحی-سیستمهای-مد 7
/machine-learning/ 7
/پیام-رسان-داخلی-فرصت-چرخش-ا 6
/product/طبقه-بندی-مشتریان-اپرا 6
/اولین-همایش-ملی-هوش-مصنوعی- 5
5
/پنجمین-کنفرانس-ملی-محاسبات 5
/نرم-افزار-ibm-spss-modeler/ 5
/product/سیستم-خلاصه-سازی-خودکا 4
/category/رویدادهای-خبری/ 4

وبسایت های ارجاع دهنده

وبسایت تعداد مشاهده
مستقیم 356
www.google.com 123
www.dmining.ir 119
sadradatamining.ir 23
www.bing.com 6
www.sadradatamining.ir 5
dmining.ir 4
com.google.android.googlequicksearchbox 4
www.baidu.com 2
www.facebook.com 2

لینک های ارجاع دهنده

لینک تعداد مشاهده
مستقیم 356
https://www.google.com/ 120
http://www.dmining.ir/ 36
http://sadradatamining.ir/ 23
http://www.dmining.ir/دانلود-رایگان-م 10
9
http://www.dmining.ir/لیست-کنفرانس-ها 8
http://www.dmining.ir/category/مقالات-آمو 8
7
https://www.bing.com/ 6
http://www.dmining.ir/روش-کریسپ-crisp-در 5
http://www.sadradatamining.ir/ 5
android-app://com.google.android.googlequicksearch 4
http://dmining.ir/ 4
4
3
http://www.dmining.ir/category/رویدادهای- 3
http://www.dmining.ir/10-الگوریتم-برتر 2
http://www.dmining.ir/ EM 2
http://www.dmining.ir/cart/ 2
http://www.dmining.ir/دپارتمان-داده-ک 2
http://www.dmining.ir/دوازده-ابزار-پر 2
https://www.facebook.com/ 2
http://www.google.com/url?sa=t 2
http://www.baidu.com/ 2
http://www.dmining.ir/wp-admin/post.php?post=1109 2
http://www.dmining.ir/درباره-ی-ما/ 2
http://www.dmining.ir/?s=پسورد 1
1
http://www.dmining.ir/نرم-افزار-weka/ 1