تعداد بازدید کل

تمامی بازدید ها از سایت
204

تعداد بازدیدهای امروز

تعداد بازدید هایی که امروز داشته اید

تعداد بازدیدهای دیروز

تعداد بازدیدهای دیروز
3

تعداد کل بازدیدکنندگان

تعداد نفرات بازدید کننده از وبسایت
51

بازدید کنندهای امروز

تعداد بازدید کنندهای امروز

تعداد بازدیدکنندگان دیروز

تعداد بازدیدکنندگان دیروز
1

موتور های جستجوگر

مقدار ورودی ها از موتور های جستجوگر
موتور جستجو بازدید
گوگل:
یاهو:
بینگ: 9

سیستم های عامل

مقدار ورودی ها از سیستم های عامل
موتور جستجو بازدید
ویندوز: 166
مک: 3
اندروید: 21

مرورگر ها

مقدار ورودی ها از مرورگر ها
مرورگر بازدید
فایرفاکس: 10
کروم: 172
IE: 7

موقعیت جغرافیایی بازدیدکنندگان وبسایت شما

وضعیت بازدیدکنندگان شما در ایران (به زودی - اطلاعات دقیق نمیباشد)

سرویس دهنده های اینترنت بازدیدکنندگان

لیست بازدید های این ماه وبسایت شما

زمان سیستم عامل مرورگر IP کشور شهر سرویس دهنده اینترنت لینک دهنده
1398-07-22 22:09:52 ویندوز کروم 5.123.123.112 ایران تهران IRANCELL
1398-07-22 22:09:46 ویندوز کروم 5.123.123.112 ایران تهران IRANCELL
1398-07-22 22:09:42 ویندوز کروم 5.123.123.112 ایران تهران IRANCELL مستقیم
1398-07-18 15:10:54 اندروید کروم 66.249.69.144 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-18 15:01:53 اندروید کروم 66.249.69.145 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-18 04:41:46 اندروید کروم 66.249.75.183 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-07-17 19:29:18 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL مستقیم
1398-07-17 18:22:23 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 18:22:08 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 18:21:01 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 18:20:02 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 18:19:43 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 18:18:36 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 18:17:43 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 18:17:26 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 18:16:38 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 18:15:34 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 18:15:13 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 18:14:16 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 18:11:56 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 18:11:35 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 18:11:04 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 18:10:51 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 18:09:57 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 18:09:16 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 18:08:31 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 18:08:14 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 18:04:57 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 18:04:42 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 18:04:14 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 18:00:51 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 18:00:14 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:57:51 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:57:41 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:57:22 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:57:07 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:56:33 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:56:21 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:56:07 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:55:52 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:54:59 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:54:48 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:54:36 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:54:21 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:52:24 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:51:26 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:51:12 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:49:22 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:46:39 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:45:11 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:41:36 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:41:15 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:40:44 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:40:29 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:39:43 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:38:57 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:38:07 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:36:59 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:35:47 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:34:48 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:34:33 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:32:37 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:32:19 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:28:40 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:28:06 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:27:55 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:27:41 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:27:27 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:26:34 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:25:24 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:25:12 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:25:00 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:24:51 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:24:30 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:24:11 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:23:58 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:23:44 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:23:33 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:23:17 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:22:38 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:20:15 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:19:48 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:09:31 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:08:18 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:08:03 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:07:24 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:06:30 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:06:14 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:04:49 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:04:19 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:04:00 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:03:19 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:02:00 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:01:40 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:01:04 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 17:00:09 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 16:59:51 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 16:59:20 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 16:57:05 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL
1398-07-17 16:56:51 ویندوز کروم 5.124.101.193 ایران تهران IRANCELL

شهر ها

تعداد بازدید در ساعات شبانه روز

پربازدید ترین صفحات سایت شما

صفحه تعداد مشاهده
/index.php/admin/index/2 89
/ 56
/index.php/admin/index/1 23
/cdn/barcode 14
/cdn/index 5
/index.php/admin/login 3
/index.php/admin/index 3
/cdn/aboutus 3
/cdn/contact 2
/cdn/library/jquery 1
/cdn/library/font-iransans 1
/index.php/cdn/library/izitoast 1
/index.php/cdn/library/select2 1
/index.php/cdn/library/jquery 1
/cdn/library/twitter-bootstrap 1

وبسایت های ارجاع دهنده

وبسایت تعداد مشاهده
gitcdn.ir 139
مستقیم 54
www.bing.com 9
modernprohost.ir 1
www.facebook.com 1

لینک های ارجاع دهنده

لینک تعداد مشاهده
https://gitcdn.ir/index.php/admin/do_addfile 89
مستقیم 54
https://gitcdn.ir/index.php/admin/do_addlibrary 23
https://gitcdn.ir/ 13
http://www.bing.com/search?q=amazon 9
https://gitcdn.ir/admin 3
https://gitcdn.ir/index.php/admin/do_login 3
https://gitcdn.ir/cdn/index 2
https://gitcdn.ir/index.php/admin/index/2 2
https://gitcdn.ir/cdn/library/jquery 1
https://gitcdn.ir/cdn/library/font-iransans 1
https://modernprohost.ir:2087/ 1
https://www.facebook.com/ 1
https://gitcdn.ir/index.php/cdn/library/select2 1
https://gitcdn.ir/index.php/cdn/library/jquery 1