تعداد بازدید کل

تمامی بازدید ها از سایت
473

تعداد بازدیدهای امروز

تعداد بازدید هایی که امروز داشته اید
1

تعداد بازدیدهای دیروز

تعداد بازدیدهای دیروز

تعداد کل بازدیدکنندگان

تعداد نفرات بازدید کننده از وبسایت
77

بازدید کنندهای امروز

تعداد بازدید کنندهای امروز
1

تعداد بازدیدکنندگان دیروز

تعداد بازدیدکنندگان دیروز

موتور های جستجوگر

مقدار ورودی ها از موتور های جستجوگر
موتور جستجو بازدید
گوگل:
یاهو:
بینگ: 9

سیستم های عامل

مقدار ورودی ها از سیستم های عامل
موتور جستجو بازدید
ویندوز: 418
مک: 3
اندروید: 28

مرورگر ها

مقدار ورودی ها از مرورگر ها
مرورگر بازدید
فایرفاکس: 30
کروم: 420
IE: 7

موقعیت جغرافیایی بازدیدکنندگان وبسایت شما

وضعیت بازدیدکنندگان شما در ایران (به زودی - اطلاعات دقیق نمیباشد)

سرویس دهنده های اینترنت بازدیدکنندگان

لیست بازدید های این ماه وبسایت شما

زمان سیستم عامل مرورگر IP کشور شهر سرویس دهنده اینترنت لینک دهنده
1398-09-24 05:10:49 سافاری 66.249.75.85 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-20 23:42:18 لینوکس کروم 140.82.55.210 فرانسه Aubervilliers Choopa مستقیم
1398-09-18 21:17:32 ویندوز کروم 5.123.186.178 ایران تهران IRANCELL
1398-09-18 21:17:28 ویندوز کروم 5.123.186.178 ایران تهران IRANCELL
1398-09-18 21:17:22 ویندوز کروم 5.123.186.178 ایران تهران IRANCELL
1398-09-18 21:16:41 ویندوز کروم 5.123.186.178 ایران تهران IRANCELL
1398-09-18 21:16:00 ویندوز کروم 5.123.186.178 ایران تهران IRANCELL
1398-09-18 21:15:58 ویندوز کروم 5.123.186.178 ایران تهران IRANCELL
1398-09-16 17:02:42 ویندوز کروم 5.124.50.8 ایران تهران IRANCELL
1398-09-16 17:02:36 ویندوز کروم 5.124.50.8 ایران تهران IRANCELL مستقیم
1398-09-15 12:50:28 اندروید کروم 66.249.68.19 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-11 12:40:14 لینوکس کروم 18.219.252.200 امریکا Dublin Amazon.com, Inc. مستقیم
1398-09-11 12:40:12 لینوکس کروم 18.219.252.200 امریکا Dublin Amazon.com, Inc. مستقیم
1398-09-11 12:40:10 لینوکس کروم 18.219.252.200 امریکا Dublin Amazon.com, Inc. مستقیم
1398-09-11 12:40:06 لینوکس کروم 18.219.252.200 امریکا Dublin Amazon.com, Inc. مستقیم
1398-08-24 13:21:27 ویندوز کروم 5.123.8.133 ایران تهران IRANCELL
1398-08-24 13:21:23 ویندوز کروم 5.123.8.133 ایران تهران IRANCELL
1398-08-24 13:21:07 ویندوز کروم 5.123.8.133 ایران تهران IRANCELL
1398-08-24 13:21:05 ویندوز کروم 5.123.8.133 ایران تهران IRANCELL
1398-08-24 13:21:03 ویندوز کروم 5.123.8.133 ایران تهران IRANCELL مستقیم
1398-08-23 22:54:59 ویندوز کروم 5.123.64.220 ایران یاسوج IRANCELL
1398-08-23 22:54:51 ویندوز کروم 5.123.64.220 ایران یاسوج IRANCELL مستقیم
1398-08-23 13:11:37 اندروید کروم 66.249.68.23 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-08-21 20:40:24 ویندوز کروم 5.124.186.73 ایران قم IRANCELL
1398-08-21 20:40:18 ویندوز کروم 5.124.186.73 ایران قم IRANCELL
1398-08-21 20:40:07 ویندوز کروم 5.124.186.73 ایران قم IRANCELL
1398-08-21 20:40:00 ویندوز کروم 5.124.186.73 ایران قم IRANCELL
1398-08-21 20:39:45 ویندوز کروم 5.124.186.73 ایران قم IRANCELL
1398-08-21 20:39:40 ویندوز کروم 5.124.186.73 ایران قم IRANCELL
1398-08-21 20:39:10 ویندوز کروم 5.124.186.73 ایران قم IRANCELL
1398-08-21 20:39:03 ویندوز کروم 5.124.186.73 ایران قم IRANCELL
1398-08-21 20:38:59 ویندوز کروم 5.124.186.73 ایران قم IRANCELL
1398-08-21 20:38:57 ویندوز کروم 5.124.186.73 ایران قم IRANCELL
1398-08-21 20:38:20 ویندوز کروم 5.124.186.73 ایران قم IRANCELL مستقیم
1398-08-20 19:04:09 ویندوز کروم 5.123.152.141 ایران اصفهان IRANCELL
1398-08-20 19:04:04 ویندوز کروم 5.123.152.141 ایران اصفهان IRANCELL مستقیم
1398-08-16 17:07:52 ویندوز کروم 5.123.247.172 ایران تهران IRANCELL
1398-08-16 17:07:45 ویندوز کروم 5.123.247.172 ایران تهران IRANCELL مستقیم
1398-08-16 14:43:32 اندروید کروم 66.249.64.244 امریکا Ashburn Google LLC
1398-08-15 16:34:23 ویندوز کروم 5.123.211.128 ایران آبادان IRANCELL
1398-08-15 16:34:16 ویندوز کروم 5.123.211.128 ایران آبادان IRANCELL
1398-08-15 16:34:12 ویندوز کروم 5.123.211.128 ایران آبادان IRANCELL
1398-08-15 14:36:51 اندروید کروم 66.249.65.85 امریکا Newark Google LLC
1398-08-15 03:21:10 اندروید کروم 66.249.65.85 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-08-10 10:07:22 ویندوز فایرفاکس 5.123.76.153 ایران تهران IRANCELL
1398-08-10 10:06:07 ویندوز فایرفاکس 5.123.76.153 ایران تهران IRANCELL مستقیم
1398-08-10 10:06:03 ویندوز فایرفاکس 5.123.76.153 ایران تهران IRANCELL مستقیم
1398-08-10 10:05:58 ویندوز فایرفاکس 5.123.76.153 ایران تهران IRANCELL مستقیم
1398-08-10 10:05:54 ویندوز فایرفاکس 5.123.76.153 ایران تهران IRANCELL مستقیم
1398-08-10 10:05:50 ویندوز فایرفاکس 5.123.76.153 ایران تهران IRANCELL مستقیم
1398-08-10 10:05:45 ویندوز فایرفاکس 5.123.76.153 ایران تهران IRANCELL مستقیم
1398-08-10 10:05:41 ویندوز فایرفاکس 5.123.76.153 ایران تهران IRANCELL مستقیم
1398-08-10 10:05:36 ویندوز فایرفاکس 5.123.76.153 ایران تهران IRANCELL مستقیم
1398-08-10 10:05:28 ویندوز فایرفاکس 5.123.76.153 ایران تهران IRANCELL مستقیم
1398-08-10 10:05:08 ویندوز فایرفاکس 5.123.76.153 ایران تهران IRANCELL مستقیم
1398-08-10 10:05:03 ویندوز فایرفاکس 5.123.76.153 ایران تهران IRANCELL مستقیم
1398-08-10 10:04:57 ویندوز فایرفاکس 5.123.76.153 ایران تهران IRANCELL مستقیم
1398-08-10 10:04:52 ویندوز فایرفاکس 5.123.76.153 ایران تهران IRANCELL مستقیم
1398-08-10 10:04:45 ویندوز فایرفاکس 5.123.76.153 ایران تهران IRANCELL مستقیم
1398-08-10 10:01:15 ویندوز فایرفاکس 5.123.76.153 ایران تهران IRANCELL مستقیم
1398-08-10 10:00:15 ویندوز فایرفاکس 5.123.76.153 ایران تهران IRANCELL مستقیم
1398-08-10 10:00:13 ویندوز فایرفاکس 5.123.76.153 ایران تهران IRANCELL مستقیم
1398-08-09 22:25:33 لینوکس کروم 18.218.91.45 امریکا Dublin Amazon.com, Inc. مستقیم
1398-08-09 22:25:31 لینوکس کروم 18.218.91.45 امریکا Dublin Amazon.com, Inc. مستقیم
1398-08-09 22:25:30 لینوکس کروم 18.218.91.45 امریکا Dublin Amazon.com, Inc. مستقیم
1398-08-09 22:25:26 لینوکس کروم 18.218.91.45 امریکا Dublin Amazon.com, Inc. مستقیم
1398-08-05 06:09:53 ویندوز کروم 77.74.177.113 روسیه Moscow Kaspersky Lab AO مستقیم
1398-08-04 22:09:15 اندروید کروم 66.249.65.85 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-08-04 08:24:55 اندروید کروم 66.249.65.87 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-08-02 18:12:38 ویندوز کروم 5.124.184.49 ایران تهران IRANCELL
1398-08-02 18:12:15 ویندوز کروم 5.124.184.49 ایران تهران IRANCELL
1398-08-02 18:10:54 ویندوز کروم 5.124.184.49 ایران تهران IRANCELL
1398-08-02 18:10:33 ویندوز کروم 5.124.184.49 ایران تهران IRANCELL
1398-08-02 18:09:14 ویندوز کروم 5.124.184.49 ایران تهران IRANCELL
1398-08-02 18:08:18 ویندوز کروم 5.124.184.49 ایران تهران IRANCELL
1398-08-02 18:07:42 ویندوز کروم 5.124.184.49 ایران تهران IRANCELL
1398-08-02 18:06:39 ویندوز کروم 5.124.184.49 ایران تهران IRANCELL
1398-08-02 18:05:00 ویندوز کروم 5.124.184.49 ایران تهران IRANCELL
1398-08-02 18:04:00 ویندوز کروم 5.124.184.49 ایران تهران IRANCELL
1398-08-02 18:03:40 ویندوز کروم 5.124.184.49 ایران تهران IRANCELL
1398-08-02 18:02:47 ویندوز کروم 5.124.184.49 ایران تهران IRANCELL
1398-08-02 18:01:15 ویندوز کروم 5.124.184.49 ایران تهران IRANCELL
1398-08-02 17:59:54 ویندوز کروم 5.124.184.49 ایران تهران IRANCELL
1398-08-02 17:59:31 ویندوز کروم 5.124.184.49 ایران تهران IRANCELL
1398-08-02 17:58:30 ویندوز کروم 5.124.184.49 ایران تهران IRANCELL
1398-08-02 17:58:08 ویندوز کروم 5.124.184.49 ایران تهران IRANCELL
1398-08-02 17:56:43 ویندوز کروم 5.124.184.49 ایران تهران IRANCELL
1398-08-02 17:56:25 ویندوز کروم 5.124.184.49 ایران تهران IRANCELL
1398-08-02 17:54:30 ویندوز کروم 5.124.184.49 ایران تهران IRANCELL
1398-08-02 17:52:27 ویندوز کروم 5.124.184.49 ایران تهران IRANCELL
1398-08-02 17:51:55 ویندوز کروم 5.124.184.49 ایران تهران IRANCELL
1398-08-02 17:50:49 ویندوز کروم 5.124.184.49 ایران تهران IRANCELL مستقیم
1398-08-02 17:38:11 ویندوز کروم 5.124.184.49 ایران تهران IRANCELL
1398-08-02 17:37:43 ویندوز کروم 5.124.184.49 ایران تهران IRANCELL
1398-08-02 17:36:45 ویندوز کروم 5.124.184.49 ایران تهران IRANCELL
1398-08-02 17:36:08 ویندوز کروم 5.124.184.49 ایران تهران IRANCELL
1398-08-02 17:35:37 ویندوز کروم 5.124.184.49 ایران تهران IRANCELL
1398-08-02 17:35:08 ویندوز کروم 5.124.184.49 ایران تهران IRANCELL
1398-08-02 17:34:41 ویندوز کروم 5.124.184.49 ایران تهران IRANCELL
1398-08-02 17:30:48 ویندوز کروم 5.124.184.49 ایران تهران IRANCELL

شهر ها

تعداد بازدید در ساعات شبانه روز

پربازدید ترین صفحات سایت شما

صفحه تعداد مشاهده
/index.php/admin/index/2 240
/ 76
/index.php/admin/index/1 46
/cdn/index 22
/index.php/admin/login 15
/cdn/barcode 14
/index.php/admin/index 13
/index.php/admin/login/ 7
/cdn/aboutus 6
/cdn/contact 6
/cdn/library/font-iransans 4
/admin 3
/cdn/library/twitter-bootstrap 3
/cdn/library/jquery 2
/index.php/cdn/library/jquery-validation 2
/index.php/cdn/library/jquery 1
/index.php/cdn/library/select2 1
/cdn/library/BTraffic 1
/index.php/cdn/library/izitoast 1
/cdn/library/jquery-modal 1
/cdn/library/jquery-ambiance 1
/index.php/cdn/library/agility 1
/index.php/cdn/library/persian-datepicker-behzadi 1
/index.php/cdn/library/font-iransans 1
/cdn/library/Animate.css 1
/cdn/library/BHoma 1
/cdn/library/BKoodakBold 1
/cdn/library/BNazanin 1
/cdn/library/select2 1

وبسایت های ارجاع دهنده

وبسایت تعداد مشاهده
gitcdn.ir 359
مستقیم 103
www.bing.com 9
modernprohost.ir 1
www.facebook.com 1

لینک های ارجاع دهنده

لینک تعداد مشاهده
https://gitcdn.ir/index.php/admin/do_addfile 227
مستقیم 103
https://gitcdn.ir/index.php/admin/do_addlibrary 45
https://gitcdn.ir/ 22
https://gitcdn.ir/index.php/admin/do_login 19
https://gitcdn.ir/cdn/index 13
https://gitcdn.ir/admin 12
http://www.bing.com/search?q=amazon 9
https://gitcdn.ir/index.php/admin/index 7
https://gitcdn.ir/index.php/admin/index/2 6
https://gitcdn.ir/cdn/library/font-iransans 2
https://modernprohost.ir:2087/ 1
https://www.facebook.com/ 1
https://gitcdn.ir/cdn/library/jquery 1
https://gitcdn.ir/index.php/cdn/library/select2 1
https://gitcdn.ir/index.php/cdn/library/jquery 1
https://gitcdn.ir/cdn/library/jquery-modal 1
https://gitcdn.ir/cdn/library/BHoma 1
https://gitcdn.ir/cdn/library/BKoodakBold 1