تعداد بازدید کل

تمامی بازدید ها از سایت
4819

تعداد بازدیدهای امروز

تعداد بازدید هایی که امروز داشته اید
3

تعداد بازدیدهای دیروز

تعداد بازدیدهای دیروز
5

تعداد کل بازدیدکنندگان

تعداد نفرات بازدید کننده از وبسایت
1496

بازدید کنندهای امروز

تعداد بازدید کنندهای امروز
3

تعداد بازدیدکنندگان دیروز

تعداد بازدیدکنندگان دیروز
3

موتور های جستجوگر

مقدار ورودی ها از موتور های جستجوگر
موتور جستجو بازدید
گوگل: 1365
یاهو:
بینگ: 9

سیستم های عامل

مقدار ورودی ها از سیستم های عامل
موتور جستجو بازدید
اندروید: 2538
لینوکس: 38
ویندوز: 2215

مرورگر ها

مقدار ورودی ها از مرورگر ها
مرورگر بازدید
کروم: 3994
فایرفاکس: 517
اپرا: 179

موقعیت جغرافیایی بازدیدکنندگان وبسایت شما

وضعیت بازدیدکنندگان شما در ایران (به زودی - اطلاعات دقیق نمیباشد)

سرویس دهنده های اینترنت بازدیدکنندگان

لیست بازدید های این ماه وبسایت شما

زمان سیستم عامل مرورگر IP کشور شهر سرویس دهنده اینترنت لینک دهنده
1398-07-23 06:51:43 اندروید کروم 66.249.65.85 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-07-23 05:29:50 اندروید کروم 66.249.65.89 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-07-23 02:47:18 اندروید کروم 66.249.65.87 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-07-22 10:23:12 اندروید کروم 66.249.65.89 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-07-22 10:11:15 اندروید کروم 66.249.65.87 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-07-22 06:36:30 اندروید کروم 66.249.65.85 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-07-22 05:48:33 اندروید کروم 66.249.65.89 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-07-22 05:36:22 اندروید کروم 66.249.65.85 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-07-20 12:19:22 اندروید کروم 66.249.69.146 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-19 03:32:04 اندروید کروم 66.249.75.129 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-07-18 19:03:25 اندروید کروم 66.249.69.246 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-07-18 08:49:52 اندروید کروم 66.249.69.144 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-18 08:12:09 اندروید کروم 66.249.69.145 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-18 06:51:37 اندروید کروم 66.249.69.144 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-18 05:13:04 اندروید کروم 66.249.69.211 امریکا Nashville Google LLC مستقیم
1398-07-17 16:19:13 اندروید کروم 66.249.69.145 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-17 10:09:47 اندروید کروم 66.249.69.144 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-17 08:29:01 اندروید کروم 66.249.69.146 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-17 08:06:36 اندروید کروم 66.249.69.145 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-17 03:14:36 اندروید کروم 66.249.75.16 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-16 21:54:19 اندروید کروم 66.249.69.119 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-16 08:53:44 اندروید کروم 66.249.69.145 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-16 07:36:35 اندروید کروم 66.249.69.145 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-16 07:35:43 اندروید کروم 66.249.69.144 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-16 06:18:34 اندروید کروم 66.249.69.83 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-16 06:04:00 اندروید کروم 66.249.69.242 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-07-16 00:28:22 اندروید کروم 66.249.69.211 امریکا Nashville Google LLC مستقیم
1398-07-15 22:46:12 اندروید کروم 66.249.75.16 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-15 21:51:42 اندروید کروم 66.249.75.129 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-07-15 21:12:19 اندروید کروم 66.249.69.179 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-07-15 14:49:37 اندروید کروم 66.249.69.144 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-15 14:43:59 اندروید کروم 66.249.69.145 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-15 10:31:33 اندروید کروم 66.249.69.146 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-15 05:52:42 اندروید کروم 66.249.69.242 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-07-15 04:54:42 اندروید کروم 66.249.69.53 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-07-14 23:45:37 اندروید کروم 66.249.69.115 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-14 10:18:23 اندروید کروم 66.249.69.146 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-14 10:08:37 اندروید کروم 66.249.69.145 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-14 06:12:24 اندروید کروم 66.249.69.146 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-14 05:00:31 اندروید کروم 66.249.69.244 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-07-14 02:54:21 اندروید کروم 66.249.69.144 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-14 01:03:29 اندروید کروم 66.249.69.144 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-13 06:26:15 اندروید کروم 66.249.69.144 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-13 05:33:04 اندروید کروم 66.249.69.215 امریکا Nashville Google LLC مستقیم
1398-07-13 03:43:09 اندروید کروم 66.249.69.144 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-12 22:45:18 اندروید کروم 66.249.64.87 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-07-12 19:04:19 اندروید کروم 66.249.64.55 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-07-12 09:34:31 اندروید کروم 66.249.64.55 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-07-12 09:14:15 اندروید کروم 66.249.64.51 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-07-12 06:57:40 اندروید کروم 66.249.64.51 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-07-12 03:18:36 اندروید کروم 66.249.64.53 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-07-12 02:51:17 اندروید کروم 66.249.64.55 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-07-11 19:07:44 اندروید کروم 66.249.75.129 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-07-11 10:28:42 اندروید کروم 66.249.69.146 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-11 10:14:42 اندروید کروم 66.249.69.146 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-11 00:17:19 اندروید کروم 66.249.75.51 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-07-10 07:01:03 اندروید کروم 66.249.69.146 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-07 05:47:47 اندروید کروم 66.249.79.87 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-06 18:54:36 اندروید کروم 66.249.79.83 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-06 09:18:10 اندروید کروم 66.249.79.85 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-06 05:51:09 اندروید کروم 66.249.79.87 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-05 00:33:24 اندروید کروم 66.249.79.87 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-05 00:31:40 اندروید کروم 66.249.79.85 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-04 05:26:18 اندروید کروم 66.249.79.83 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-04 04:59:10 اندروید کروم 66.249.79.83 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-04 03:09:47 اندروید کروم 66.249.79.83 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-04 01:22:23 اندروید کروم 66.249.79.87 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-03 19:45:04 اندروید کروم 66.249.79.83 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-03 19:18:44 اندروید کروم 66.249.79.87 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-03 16:44:23 اندروید کروم 66.249.79.87 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-03 14:13:14 اندروید کروم 66.249.79.83 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-03 13:01:56 اندروید کروم 66.249.79.85 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-03 09:22:01 اندروید کروم 66.249.79.85 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-03 07:08:02 اندروید کروم 66.249.79.87 امریکا Newark Google LLC
1398-07-02 15:13:29 اندروید کروم 66.249.79.85 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-01 09:13:30 اندروید کروم 66.249.79.87 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-07-01 08:34:52 اندروید کروم 66.249.79.85 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-06-31 16:40:16 اندروید کروم 66.249.79.83 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-06-31 16:13:44 اندروید کروم 66.249.79.87 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-06-31 07:46:31 اندروید کروم 66.249.79.83 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-06-31 04:20:56 اندروید کروم 66.249.79.85 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-06-29 17:58:05 اندروید کروم 66.249.76.87 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-06-29 01:02:17 اندروید کروم 66.249.76.83 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-06-26 14:25:48 اندروید کروم 66.249.75.179 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-06-26 08:35:34 اندروید کروم 66.249.75.181 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-06-26 02:14:04 اندروید کروم 66.249.75.181 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-06-25 23:12:46 اندروید کروم 66.249.75.181 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-06-25 23:02:24 اندروید کروم 66.249.75.179 امریکا Ashburn Google LLC
1398-06-25 22:48:43 اندروید کروم 66.249.75.179 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-06-25 22:39:30 اندروید کروم 66.249.75.181 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-06-25 21:35:57 اندروید کروم 66.249.79.83 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-06-25 21:34:34 اندروید کروم 66.249.79.83 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-06-25 21:33:22 اندروید کروم 66.249.79.87 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-06-25 21:03:39 اندروید کروم 66.249.79.87 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-06-25 20:45:47 اندروید کروم 66.249.79.85 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-06-25 20:37:11 اندروید کروم 66.249.79.87 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-06-25 20:34:55 اندروید کروم 66.249.79.83 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-06-25 20:17:05 اندروید کروم 66.249.79.85 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-06-25 20:13:39 اندروید کروم 66.249.79.85 امریکا Newark Google LLC مستقیم
1398-06-25 20:08:48 اندروید کروم 66.249.79.85 امریکا Newark Google LLC مستقیم

شهر ها

تعداد بازدید در ساعات شبانه روز

پربازدید ترین صفحات سایت شما

صفحه تعداد مشاهده
/ 561
/دانلود-بازی-دریم-لیگ-2018-اند 142
/دانلود-پچ-execo-smoke-19-0-1-برای-pes 78
/page/2/ 69
/category/ویرایشfifa/fifa-19-edit/ 68
/category/ویرایش-pes/pes-2017/ 65
/next-season-patch-2020-for-pes-2017/ 64
/fifa-19-database-update/ 61
60
/دانلود-پچ-لیگ-ایران-pgl-patch-ult 59
/دانلود-دمو-بازی-pes-2020-برای-pc 57
/مود-گرافیکی-fifa-20-برای-pes-2017/ 47
/category/ویرایش-pes/pes-2017/پچ-pes2017/ 39
/page/3/ 38
/دانلود-دمو-fifa-20-برای-pc/ 37
35
/دانلود-آپدیت-انتقالات-2018-201 35
/دانلود-آپدیت-رسمی-fifa-19/ 34
/category/ویرایش-pes/pes-2019/ 34
33
/دانلود-پچ-فصل-2019-2020-black-edition- 28
/دانلود-بازی-fifa-19-اندروید/ 27
26
26
/دانلود-رایگان-پچ-لیگ-ایران- 24
23
/category/ویرایش-pes/pes-2020/ 22
/category/ویرایشfifa/fifa-19-edit/fifa-19-pa 22
/page/4/ 22
/category/ویرایش-pes/pes-2017/page/2/ 21

وبسایت های ارجاع دهنده

وبسایت تعداد مشاهده
moddingway.ir 2392
www.google.com 1361
مستقیم 977
com.google.android.googlequicksearchbox 34
www.moddingway.com 12
www.bing.com 9
www.google.fr 8
org.telegram.messenger 6
org.minel.messenger 6
fo.nitkow.csr 6
bily.ir 5
org.telegram.plus 4
com.hamrah.dar 3
org.vidogram.messenger 3
www.google.de 2
nasimdownload.com 2
downlodcity.ir 2
yandex.ru 2
www.google.se 2
harajbazii.ir 1
www.google.ru 1
www.youtube.com 1
googleweblight.com 1
www.google.ro 1
in.teleplus 1

لینک های ارجاع دهنده

لینک تعداد مشاهده
https://www.google.com/ 1317
مستقیم 978
https://moddingway.ir/ 344
https://moddingway.ir/category/ویرایش-pes/pe 69
https://moddingway.ir/?s= 57
https://moddingway.ir/category/ویرایشfifa/fi 57
https://moddingway.ir/page/2/?s 41
https://moddingway.ir/category/ویرایشfifa/fi 34
https://moddingway.ir/category/ویرایش-pes/pe 33
android-app://com.google.android.googlequicksearch 33
https://moddingway.ir/category/ویرایش-pes/pe 31
https://moddingway.ir/category/ویرایش-pes/pe 29
https://moddingway.ir/دانلود-بازی-دری 25
https://moddingway.ir/category/ویرایش-pes/pe 25
https://moddingway.ir/category/ویرایش-pes/pe 24
https://moddingway.ir/category/ویرایش-pes/pe 22
https://moddingway.ir/category/ویرایش-pes/pe 22
https://moddingway.ir/category/ویرایشfifa/fi 21
https://moddingway.ir/category/ویرایش-pes/pe 21
https://moddingway.ir/page/3/?s 21
https://moddingway.ir/category/ویرایش-pes/pe 20
https://moddingway.ir/category/ویرایش-pes/ 20
https://moddingway.ir/category/ویرایشfifa/fi 19
https://moddingway.ir/category/ویرایش-pes/pe 18
https://moddingway.ir/آموزش-حل-مشکلات 17
https://moddingway.ir/category/ویرایش-pes/pe 17
https://moddingway.ir/category/ویرایش-pes/pe 16
https://moddingway.ir/category/ویرایش-pes/pe 15
https://moddingway.ir/category/ویرایشfifa/fi 14
13