تعداد بازدید کل

تمامی بازدید ها از سایت
9665

تعداد بازدیدهای امروز

تعداد بازدید هایی که امروز داشته اید

تعداد بازدیدهای دیروز

تعداد بازدیدهای دیروز

تعداد کل بازدیدکنندگان

تعداد نفرات بازدید کننده از وبسایت
2963

بازدید کنندهای امروز

تعداد بازدید کنندهای امروز

تعداد بازدیدکنندگان دیروز

تعداد بازدیدکنندگان دیروز

موتور های جستجوگر

مقدار ورودی ها از موتور های جستجوگر
موتور جستجو بازدید
گوگل: 2999
یاهو: 12
بینگ: 22

سیستم های عامل

مقدار ورودی ها از سیستم های عامل
موتور جستجو بازدید
اندروید: 4741
لینوکس: 41
ویندوز: 4795

مرورگر ها

مقدار ورودی ها از مرورگر ها
مرورگر بازدید
کروم: 7699
فایرفاکس: 1292
اپرا: 352

موقعیت جغرافیایی بازدیدکنندگان وبسایت شما

وضعیت بازدیدکنندگان شما در ایران (به زودی - اطلاعات دقیق نمیباشد)

سرویس دهنده های اینترنت بازدیدکنندگان

لیست بازدید های این ماه وبسایت شما

زمان سیستم عامل مرورگر IP کشور شهر سرویس دهنده اینترنت لینک دهنده
1398-09-20 01:22:13 اندروید کروم 66.249.75.53 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-18 19:19:43 ویندوز اپرا 109.162.179.215 ایران تهران Datak-WiMAX
1398-09-17 22:20:27 ویندوز کروم 93.119.74.29 ایران تهران مخابرات مستقیم
1398-09-17 17:52:34 ویندوز کروم 93.119.74.29 ایران تهران مخابرات مستقیم
1398-09-16 20:16:57 ویندوز اپرا 213.207.225.175 ایران تهران داتک
1398-09-16 20:01:44 ویندوز اپرا 213.207.225.175 ایران تهران داتک
1398-09-16 19:54:10 ویندوز اپرا 213.207.225.175 ایران تهران داتک
1398-09-16 18:57:38 ویندوز اپرا 213.207.225.175 ایران تهران داتک
1398-09-16 12:55:44 ویندوز کروم 93.119.68.47 ایران تهران مخابرات مستقیم
1398-09-16 01:16:09 ویندوز اپرا 109.162.182.4 ایران تهران Datak ADSL internet services
1398-09-15 16:51:55 اندروید کروم 66.249.68.19 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-15 16:15:43 اندروید کروم 66.249.68.19 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-15 16:07:46 اندروید کروم 66.249.68.19 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-15 16:00:40 سافاری 66.249.68.19 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-12 16:43:23 سافاری 66.249.68.21 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-12 13:28:02 ویندوز کروم 93.119.95.248 ایران تهران مخابرات مستقیم
1398-09-12 08:25:30 اندروید کروم 66.249.68.23 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-12 03:49:29 سافاری 66.249.68.21 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-11 20:15:06 اندروید کروم 66.249.68.23 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-11 20:05:57 ویندوز کروم 93.119.95.248 ایران تهران مخابرات مستقیم
1398-09-11 11:01:36 سافاری 66.249.68.23 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-11 07:13:19 اندروید کروم 66.249.64.244 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-11 04:59:28 اندروید کروم 66.249.64.242 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-10 22:59:11 ویندوز کروم 93.119.95.248 ایران تهران مخابرات مستقیم
1398-09-10 19:05:42 ویندوز کروم 93.119.95.248 ایران تهران مخابرات مستقیم
1398-09-10 11:52:50 ویندوز کروم 93.119.95.248 ایران تهران مخابرات مستقیم
1398-09-10 00:22:14 اندروید کروم 66.249.68.23 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-09 16:55:26 ویندوز کروم 93.119.73.153 ایران تهران مخابرات مستقیم
1398-09-09 13:24:36 ویندوز کروم 93.119.73.153 ایران تهران مخابرات مستقیم
1398-09-09 12:52:43 اندروید کروم 66.249.68.19 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-09 12:20:45 اندروید کروم 5.115.6.104 ایران تهران IRANCELL
1398-09-08 23:26:53 اندروید کروم 5.115.6.104 ایران تهران IRANCELL
1398-09-08 17:55:15 ویندوز اپرا 5.214.117.142 ایران تهران نسل چهارم
1398-09-08 16:52:32 اندروید کروم 66.249.75.87 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-08 15:53:16 سافاری 66.249.75.85 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-08 13:30:13 ویندوز کروم 93.119.86.241 ایران تهران مخابرات مستقیم
1398-09-08 09:19:22 ویندوز اپرا 151.80.199.89 فرانسه Paris OVH SAS مستقیم
1398-09-08 04:37:15 اندروید کروم 66.249.75.87 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-08 02:27:06 سافاری 66.249.75.85 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-08 01:08:11 اندروید کروم 66.249.75.88 امریکا Ashburn Google LLC مستقیم
1398-09-08 00:27:07 ویندوز اپرا 109.162.252.37 ایران تهران Datak-ADSL مستقیم
1398-09-07 21:44:42 اندروید کروم 5.216.51.59 ایران تهران همراه اول
1398-08-24 16:29:26 ویندوز کروم 31.59.243.43 ایران تهران SHATEL Network
1398-08-24 16:29:12 اندروید کروم 5.127.34.24 ایران تهران IRANCELL
1398-08-24 16:29:12 ویندوز کروم 83.123.48.142 ایران تهران همراه اول
1398-08-24 16:28:53 اندروید فایرفاکس 2.181.134.188 ایران زاهدان مخابرات
1398-08-24 16:28:35 ویندوز فایرفاکس 69.194.87.148 ایران تهران همراه اول مستقیم
1398-08-24 16:28:32 ویندوز کروم 95.82.22.128 ایران تهران آسیاتک
1398-08-24 16:28:31 ویندوز کروم 95.82.22.128 ایران تهران آسیاتک
1398-08-24 16:28:31 ویندوز کروم 31.59.243.43 ایران تهران SHATEL Network
1398-08-24 16:28:28 ویندوز کروم 95.82.22.128 ایران تهران آسیاتک
1398-08-24 16:28:28 ویندوز کروم 95.82.22.128 ایران تهران آسیاتک
1398-08-24 16:28:28 ویندوز کروم 95.82.22.128 ایران تهران آسیاتک
1398-08-24 16:28:27 ویندوز کروم 95.82.22.128 ایران تهران آسیاتک
1398-08-24 16:28:26 ویندوز فایرفاکس 41.45.239.233 مصر Cairo TE Data
1398-08-24 16:28:26 ویندوز کروم 95.82.22.128 ایران تهران آسیاتک
1398-08-24 16:28:25 ویندوز کروم 95.82.22.128 ایران تهران آسیاتک
1398-08-24 16:28:25 ویندوز کروم 95.82.22.128 ایران تهران آسیاتک
1398-08-24 16:28:23 ویندوز کروم 95.82.22.128 ایران تهران آسیاتک
1398-08-24 16:28:23 اندروید کروم 5.126.209.44 ایران تهران IRANCELL
1398-08-24 16:28:21 ویندوز کروم 95.82.22.128 ایران تهران آسیاتک
1398-08-24 16:28:16 مک سافاری 5.113.158.20 ایران تهران IRANCELL
1398-08-24 16:28:16 مک سافاری 5.113.158.20 ایران تهران IRANCELL
1398-08-24 16:28:15 مک سافاری 5.113.158.20 ایران تهران IRANCELL
1398-08-24 16:28:13 ویندوز کروم 95.82.22.128 ایران تهران آسیاتک
1398-08-24 16:28:13 ویندوز فایرفاکس 69.194.87.148 ایران تهران همراه اول
1398-08-24 16:28:08 ویندوز کروم 95.82.22.128 ایران تهران آسیاتک
1398-08-24 16:27:56 اندروید کروم 5.126.209.44 ایران تهران IRANCELL
1398-08-24 16:27:43 ویندوز کروم 95.82.25.25 ایران تهران آسیاتک مستقیم
1398-08-24 16:27:40 اندروید کروم 5.126.209.44 ایران تهران IRANCELL
1398-08-24 16:27:40 ویندوز کروم 95.82.22.128 ایران تهران آسیاتک
1398-08-24 16:27:32 ویندوز کروم 31.57.85.232 ایران تهران شاتل
1398-08-24 16:27:27 اندروید کروم 5.126.78.212 ایران تهران IRANCELL مستقیم
1398-08-24 16:27:19 ویندوز کروم 95.82.22.128 ایران تهران آسیاتک
1398-08-24 16:27:16 ویندوز فایرفاکس 77.237.186.218 ایران کرج Parsun مستقیم
1398-08-24 16:27:10 ویندوز فایرفاکس 41.45.239.233 مصر Cairo TE Data مستقیم
1398-08-24 16:27:10 ویندوز کروم 95.82.22.128 ایران تهران آسیاتک
1398-08-24 16:27:09 ویندوز کروم 95.82.25.25 ایران تهران آسیاتک مستقیم
1398-08-24 16:27:01 ویندوز فایرفاکس 41.45.239.233 مصر Cairo TE Data
1398-08-24 16:26:51 اندروید کروم 5.125.125.17 ایران تهران IRANCELL
1398-08-24 16:26:45 ویندوز کروم 95.82.22.128 ایران تهران آسیاتک
1398-08-24 16:26:35 ویندوز اپرا 86.57.49.131 ایران تهران آسیاتک
1398-08-24 16:26:31 ویندوز کروم 95.82.22.128 ایران تهران آسیاتک
1398-08-24 16:26:24 اندروید UC 168.235.194.102 امریکا Los Angeles Quantil Networks Inc مستقیم
1398-08-24 16:26:19 ویندوز فایرفاکس 5.120.169.156 ایران تهران IRANCELL
1398-08-24 16:26:19 اندروید کروم 5.126.209.44 ایران تهران IRANCELL
1398-08-24 16:26:16 ویندوز کروم 95.82.25.25 ایران تهران آسیاتک مستقیم
1398-08-24 16:26:07 ویندوز کروم 95.82.22.128 ایران تهران آسیاتک
1398-08-24 16:25:52 ویندوز کروم 95.82.22.128 ایران تهران آسیاتک
1398-08-24 16:25:40 اندروید کروم 5.210.144.126 ایران تهران VAS
1398-08-24 16:25:33 ویندوز کروم 95.82.22.128 ایران تهران آسیاتک
1398-08-24 16:25:27 اندروید کروم 5.210.144.126 ایران تهران VAS
1398-08-24 16:25:27 ویندوز کروم 164.138.151.23 ایران تهران New services 4G
1398-08-24 16:25:25 اندروید کروم 5.212.40.211 ایران تهران همراه اول
1398-08-24 16:25:20 ویندوز کروم 95.82.25.25 ایران تهران آسیاتک مستقیم
1398-08-24 16:25:09 ویندوز کروم 95.82.22.128 ایران تهران آسیاتک
1398-08-24 16:25:08 ویندوز کروم 109.162.238.204 ایران تهران Datak-ADSL مستقیم
1398-08-24 16:25:08 اندروید فایرفاکس 2.181.134.188 ایران زاهدان مخابرات
1398-08-24 16:24:59 ویندوز کروم 95.82.22.128 ایران تهران آسیاتک
1398-08-24 16:24:53 ویندوز فایرفاکس 5.120.169.156 ایران تهران IRANCELL

شهر ها

تعداد بازدید در ساعات شبانه روز

پربازدید ترین صفحات سایت شما

صفحه تعداد مشاهده
/ 561
/download/دانلود-بازی-pes-2017-برای- 230
/download/دانلود-بازی-pes-2013-برای- 200
/دانلود-بازی-دریم-لیگ-2018-اند 142
/download/ 127
122
/download/دانلود-بازی-stronghold-legend- 121
120
/download/دانلود-بازی-euro-truck-simulat 110
/download/دانلود-بازی-pes-2010-برای- 103
98
/download/دانلود-بازی-stronghold-cruside 89
/download/دانلود-بازی-pes-2012-برای- 85
/download/game/low-pc-system/ 80
/دانلود-پچ-execo-smoke-19-0-1-برای-pes 78
/download/دانلود-بازی-pes-2006-برای- 72
/page/2/ 71
/download/game/compress-game/ 69
/category/ویرایشfifa/fifa-19-edit/ 68
/category/ویرایش-pes/pes-2017/ 65
/next-season-patch-2020-for-pes-2017/ 64
63
/download/دانلود-بازی-pes-2015-برای- 63
/fifa-19-database-update/ 62
60
/دانلود-پچ-لیگ-ایران-pgl-patch-ult 59
/download/efootball-pes-2020-download/ 59
/download/need-for-speed-heat-pc/ 58
/دانلود-دمو-بازی-pes-2020-برای-pc 57
53

وبسایت های ارجاع دهنده

وبسایت تعداد مشاهده
moddingway.ir 3866
www.google.com 2991
مستقیم 2667
com.google.android.googlequicksearchbox 46
nasimdownload.com 26
www.bing.com 22
www.moddingway.com 12
search.yahoo.com 11
www.google.fr 8
fo.nitkow.csr 6
org.telegram.messenger 6
org.minel.messenger 6
bily.ir 5
search.gmx.com 5
org.telegram.plus 4
org.vidogram.messenger 3
com.hamrah.dar 3
www.google.de 3
int.search.myway.com 3
downlodcity.ir 2
duckduckgo.com 2
www.google.se 2
yandex.ru 2
in.teleplus 1
www.google.ro 1
googleweblight.com 1
www.youtube.com 1
www.google.com.sg 1
www.google.nl 1
us.search.yahoo.com 1

لینک های ارجاع دهنده

لینک تعداد مشاهده
https://www.google.com/ 2898
مستقیم 2668
https://moddingway.ir/ 366
https://moddingway.ir/download/game/low-pc-system/ 74
https://moddingway.ir/download/ 72
https://moddingway.ir/category/ویرایش-pes/pe 69
https://moddingway.ir/category/ویرایشfifa/fi 59
https://moddingway.ir/?s= 58
android-app://com.google.android.googlequicksearch 45
https://moddingway.ir/page/2/?s 41
https://moddingway.ir/download/دانلود-باز 38
https://moddingway.ir/download/game/compress-game/ 36
https://moddingway.ir/download/game/low-pc-system/ 35
https://moddingway.ir/download/game/swords-game/ 34
https://moddingway.ir/category/ویرایشfifa/fi 34
https://moddingway.ir/download/دانلود-باز 33
https://moddingway.ir/category/ویرایش-pes/pe 33
https://moddingway.ir/category/ویرایش-pes/pe 32
https://moddingway.ir/category/ویرایش-pes/pe 29
https://moddingway.ir/download/دانلود-باز 26
https://moddingway.ir/download/دانلود-مجم 25
https://moddingway.ir/category/ویرایش-pes/pe 25
https://moddingway.ir/دانلود-بازی-دری 25
https://www.google.com/url?sa=t 25
https://moddingway.ir/category/ویرایش-pes/pe 24
https://www.google.com 23
https://moddingway.ir/category/ویرایش-pes/pe 22
https://moddingway.ir/download/game/sport/ 22
https://moddingway.ir/category/ویرایش-pes/pe 22
https://moddingway.ir/download/game/compress-game/ 21